انجمن صنفی کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران

شماره ثبت: 369-3/2-32

شنبه 2 آذر ماه 1398  -  Saturday, November 23, 2019
اخبار مرتبط
پیوندهای مفید
آمار بازدید

غیر مجازها/ شیرین هایی که سلامت را به کام مردم تلخ می کند

شنبه 1395/12/21

روابط عمومی سازمان غذا و دارو معرفی کرد:

غیر مجازها/ شیرین هایی که سلامت را به کام مردم تلخ می کند


روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای  برخی فراورده های غذایی را معرفی کرد.

روابط عمومی سازمان غذا و دارو در اطلاعیه ای  برخی فراورده های غذایی را که به علت عدم داشتن مجوزهای قانونی لازم و یا جعل اسناد مورد نیاز اداره کل نظارت بر فرآورده های غذایی، آرایشی و بهداشتی  غیر مجاز شناخته شده اند را اعلام کرد.

بنا براین گزارش ﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ  با نام تجاری ﺛﺎﻣﻦ، ﭘﺸﻤﮏ وﺣﺒﻮﺑﺎت با نام تجاری اﻫﻮرا، ﻧﺎن ﺧﺮﻣﺎﯾﯽ  ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ آﻗﺎي ﻣﺤﻤﺪي با نام تجاری ﻗﺎﺋﻢ و ﮐﻠﻮﭼﻪ ﺳﻨﺘﯽ  ﺗﻮﻟﯿﺪي ﻣﻮﺳﻮﯾﺎن ﻋﻠﯿﺸﺎه با نام تجاری  ﺑﯿﺎن  ﻓﺎﻗﺪ اﻋﺘﺒﺎر  به علت نداشتن مجوزهای لازم غیر مجاز شمرده می شوند.

همچنین ﭘﯿﺮاﺷﮑﯽ با نامهای تجاری ﺑﻠﻮط و برادران و دوﻧﺎت ﺷﺮﮐﺖ ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﻣﻤﺘﺎز، ﺑﺎﻣﯿﻪ ﺳﻨﺘﯽ با نام تجاری مهدی، ﻋﺴﻞ ﺧﻤﺮه اي(ﺑﺎل) ﺷﺮﮐﺖ آﺗﺎم ﺳﺎواﻻن با نام تجاری آﺗﺎم ﺳﺎواﻻن، ﻣﺮﺑﺎي ﻫﻮﯾﺞ  ﺷﺮﮐﺖ ﺣﮑﺎك ﻧﻮﺑﺮ، ﻗﻨﺪ ﮐﻠﻮﺧﻪ با نام تجاری ﺟﺎم ﻧﻘﺪه و ﮔﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه اﺻﻔﻬﺎن با نام تجاری ﺻﻬﺒﺎ  مشمول محصولات غیر مجاز می گردد.

 روابط عمومی سازمان غذا و دارو در انتهای اطلاعیه خود از مصرف کنندگان خواسته است در صورت مشاهده فرآورده های مذکور در سطح عرضه مراتب را از طریق شماره تلفن 66405569 به اطلاع این سازمان  رسانده یا به نزدیکترین  معاونت غذا و داروی دانشگاههای علوم پزشکی های سراسر کشور  مراجعه نمایند تا نسبت به جمع آوری آنها  اقدامات لازم صورت گیرد.منبع: ایفدانا

ثبت دیدگاه

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به انجمن کارفرمایی صنعت آبلیمو ایران می باشد